V Grabsu se zaposleni v lokalnem komunalnem podjetju in prebivalci učijo skrbeti za sonaravna območja zelenih površin znotraj poseljenega območja.

Kaj smo dosegli s projektom? 

Zaposleni v lokalnem komunalnem podjetju danes poznajo problematiko tujerodnih rastlinskih vrst, z informacijami, ki so si jih izmenjali s sorodnimi službami v regiji, pa so se seznanili z uspešno preizkušenimi novimi tehnikami delovanja.

Pri urejanju šolskega dvorišča so bile za živo mejo uporabljene domače in ne tujerodne grmovnice, kar je bilo tudi stroškovno ugodno. Na to so občina in delavci lokalnega komunalnega podjetja še posebno ponosni. Z objavo različnih prispevkov v občinskem časopisu Grabserblatt je občini do določene stopnje uspelo povečati ozaveščenost prebivalcev o potrebi po več urbanih zelenih površinah. Pripravljena bo tudi informativna brošura z navodili za ustrezno ravnanje. Posamezni lastniki vrtov so bili o projektu že obveščeni in tudi deležni svetovanja. Občina pričakuje multiplikatorski učinek.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Za sonaravno oblikovanje urbanega zelenega prostora na območju občine je nujno potrebna načelna pripravljenost zaposlenih v lokalnih komunalnih podjetjih, da razmislijo o dosedanjem načinu svojega delovanja. Za več narave v naselju je treba spremeniti denimo režim obrezovanja dreves in grmovnic ter ritem urejanja zelenih površin na območju naselja. Pomembno je, da se ljudje seznanijo z razlogi in prednostmi spremenjene podobe pokrajine ter da je za uresničevanje projektnih ciljev pravočasno zagotovljena podpora politike.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Tema, kot je ‚narava v naselju‘, se v predstavah ljudi le težko uveljavlja, po drugi strani pa postaja prav sonaravno vrtnarjenje vedno bolj priljubljeno. Pozitiven in na življenjskem okolju prebivalcev temelječ pristop bo ta potencial izkoristil in obenem pripomogel, da bo tema deležna večje pozornosti. Težave se lahko pojavijo tudi pri sodelovanju s strokovnjaki za oblikovanje in načrtovanje vrtov. Vrednosti sonaravnega oblikovanja in uporabe žuželkam prijaznih domačih rastlin žal ne prepoznajo vsi.

Rudolf Lippuner
Grabs/CH
0041 81 750 35 22
rudolf.lippuner@grabs.sg.ch