Gora oživlja gojenje avtohtonih sadnih sort.

Kaj smo dosegli s projektom?

Največji dosežek projekta je, da se bodo ljudje vnovič naučili gojiti avtohtone sorte sadnih dreves, delati v naravi in biti v prijetni družbi somišljenikov. V ta namen je bilo treba najprej oživiti tradicionalno sadjarsko znanje, ki ga danes na tečajih in drugih izobraževalnih programih posredujejo vsem, ki jih to področje zanima.

Rezultat teh prizadevanj je ureditev nasadov na javnih površinah v središču Kranjske Gore ter ob obeh osnovnih šolah in domu upokojencev. Na omenjenih lokacijah so v sodelovanju s krajani potekale akcije zasaditve in gojenja sadnih vrst, čez nekaj let pa bo predvidoma sledilo tudi obiranje sadja. Lokacije sadovnjakov v urbanem okolju so bile namenoma izbrane tako, da bodo drevesa in sadeži dostopni za vse krajane in mimoidoče obiskovalce oz. turiste.

Za širjenje in uporabo starih sadnih sort je pomembna mreža prodajnih mest, kjer so na voljo sadike sadnega drevja.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Ključnega pomena za uspešnost projekta sta bila zanimanje in pripravljenost lokalnih prebivalcev, da se seznanijo z avtohtonimi sadnimi sortami. Ozaveščenost prebivalcev, da je mogoče rešitve za trajnostno prihodnost najti tudi v preteklosti, je prispevala k temu, da je bil projekt dobro sprejet. Akcij zasajanja sadnega drevja in tečajev, kjer je bilo mogoče pridobiti znanje o obrezovanju in oskrbi sadnega drevja, se je udeležilo veliko število domačinov – prenos znanja je bil torej uspešen.

Projekt pa je bil uspešen tudi po zaslugi občine Kamnik, s katero je ves čas projekta potekala živahna izmenjava izkušenj. Kamnik se namreč ponaša z dolgo sadjarsko tradicijo in je zato lahko Kranjski gori posredoval dragocene izkušnje s tega področja.

Izredno pomembna za uspešno izvedbo projekta sta bila tudi podpora župana in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, v našem primeru s Sadjarsko-vrtnarskim društvom Tunjice.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Za mlada drevesa in s tem za celoten projekt so bile največja nevarnost ostre zimske razmere in obilne snežne padavine, zato so bile za zasaditev izbrane sadne sorte, ki so na take razmere prilagojene in v alpskem okolju dobro uspevajo.

Vida Černe
Kranjska Gora/SL
00386 4 58 09 812
cerne@kranjska-gora.si