V mestu so zacveteli pisani in vrstno bogati travniki.

Kaj smo dosegli s projektom? 

Od lanskega poletja so v Velikovcu in okolici na dvanajstih lokacijah nastali vrstno bogati, cvetoči travniki. Da bi jih prebivalci lahko uporabljati in se na njih zadrževali, so dijaki Kmetijske strokovne šole Goldbrunnhof in Politehnike Velikovec oblikovali in izdelali vrtno paletno pohištvo.

Na začetku je projekt zbujal precej dvoma, češ da „tam raste samo plevel“, a ko je na travnikih poleti v soncu zažarelo vse cvetoče bogastvo, je bil odziv stanovalcev bližnjega doma za ostarele in otrok iz sosednjega vrtca zelo pozitiven. V nadaljevanju projekta so zainteresirani prebivalci prejeli semena, ki so jih lahko s pomočjo svetovalcev posejali tudi na svojih zemljiščih, najpogosteje vzdolž živih meja ali ob robovih trate, in si tako ustvarili lastne cvetoče poletne travnike.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Brez večjega števila posameznikov, ki so se dela lotili zavzeto in s prepričanjem v uspeh, projekt ne bi uspel. Predvsem je nujno sodelovanje nekoga, ki je zaposlen denimo v mestnem komunalnem podjetju in bo pripravljen za trajnostno oblikovane površine odgovorno skrbeti več let. Za poln razcvet vrstne pestrosti sta namreč potrebna čas in nega.

Še zlasti primerna za ureditev vrstno pestrih cvetočih travnikov so zemljišča, na katerih so že bila izvedena določena dela ali posegi v prostor (npr. gradbeni ukrepi).

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Pred začetkom projekta je treba jasno določiti zemljišča, ki bodo namenjena setvi poletnega cvetja, in preveriti, ali je za setev mogoče zemljišča ustrezno pripraviti in zrahljati tla.

Peter Plaimer
Verein Regionalentwicklung Südkärnten/A
0043 664 5026257
peter.plaimer@lag-uk.at