Preživljanje počitnic na območju Alp mnogim pomeni mir, sprostitev in uživanje v slikoviti pokrajini. Tudi raznolikost alpske narave vzbuja veliko občudovanja in navdušuje obiskovalce, ki prihajajo od daleč in blizu. Šest regij članic Omrežja občin Povezanost v Alpah želi to posebnost ohraniti dolgoročno, zavzele pa so se tudi za uresničevanje sonaravnega razvoja. V projektu Naravna raznolikost ter usmerjanje in spremljanje obiskovalcev na območju Alp želijo omenjene regije zaščititi tudi življenjski prostor divjadi in spodbuditi spoštljivo ravnanje z naravnim prostorom pri vseh, ki tukaj preživljajo svoj prosti čas, se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in iščejo sprostitev. Projekt podpira in pri njem kot partner tudi sodeluje Mreža za organizacijo kampanje usmerjanja in informiranja Spoštuj lastne meje. Namen kampanje in projekta je zaščititi občutljivo floro in favno in opozoriti ljudi na potrebe narave, saj je le znanje tisto, ki ustvarja pripravljenost družbe, da sprejme nove ideje.