V dolini Achental usposobljeni vodniki prenašajo na obiskovalce znanje o ekološko dragocenih habitatih in življenjskih zahtevah divjadi

Kaj smo dosegli s projektom? 

V regiji so vodniki pomemben dejavnik pri posredovanju znanja in načinov odgovornega ravnanja z okoljem. Vodniki, večinoma prostovoljci, so v okviru številnih programih usposabljanja izpopolnjevali svoje strokovno znanje in se učili tudi javnega nastopanja in veščin retorike.  

Poleti 2016 bodo v Naravnem rezervatu Geigelstein začeli postavljati informativne table o naravnih znamenitostih tega območja, strokovne službe ter poznavalci območja in tam živečih vrst pa so poskrbeli za dinamična informativna besedila, ki bodo objavljena na tablah.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

V regiji, v kateri se več deležnikov ukvarja z nadzorovanjem in usmerjanjem tokov obiskovalcev, obstaja nevarnost, da se aktivnosti med seboj prekrivajo, sinergije pa ne izkoristijo. Zaradi priprave informativnega gradiva so bila zato predhodno potrebna usklajevanja z Gorsko reševalno službo, Turistično-informacijskim centrom v Grassauu in lokalno podružnico Nemške planinske zveze (DAV). 

Na začetku projekta je bila načrtovana priprava priročnika za vodnike, vendar je anketa, ki je bila opravljena med njimi, pokazala, da si udeleženci usposabljanj želijo ustno posredovane informacije in širšo ponudbo nadaljnjega usposabljanja v krajših časovnih presledkih. V prihodnjih letih bo zato organiziranih več nizov usposabljanj. Izdaja priročnika za vodnike zato ni bila realizirana.

Kathrin Schwarz
Ökomodell Achental/D
0049 8649 9869937
gebietsbetreuer@oekomodell.de