Razumeti naravo, spoštovati meje

Kaj smo dosegli s projektom? 

V projektu RispettiAMO la natura je Gorski skupnosti vzhodne Furlanije uspelo združiti zunanje in domače partnerje in tako spodbuditi zavedanje o vrednosti domačega okolja. Osrednja pozornost je bila v projektu namenjena mladim, ki v praksi že preizkušajo trajnostni življenjski slog. Projekt je otrokom in mladim uspešno posredoval spoznanje, da je naravno okolje dragocena dobrina, ki je vredna zaščite. Sodelovanje z različnimi šolami je omogočilo, da je bilo v projekt vključenih 266 mladih.

Predani učitelji so otrokom in učencem znanje o okoljskih temah najprej približali na teoretični ravni. Pojasnili so jim, kaj je biotska raznovrstnost in kaj pomeni njeno izgubljanje. Mladi so izvedeli, kako so v preteklosti ljudje spoštovali naravo in da je zaradi zaščite živali in rastlin tudi danes pomembno upoštevati njene meje (npr. pri izvajanju športnih dejavnostih ne zapuščamo smučarskih prog ali označenih poti).  

Z novo pridobljenim znanjem so mladi svoji ustvarjalnosti lahko pustili prosto pot: ustvarjali so umetniške izdelke na temo narave in delali z naravnimi materiali v javnem prostoru. Rezultat so štiri umetnine v slogu krajinske umetnosti (land art), ki stojijo vzdolž kolesarske poti med Polcenigom in Clautom. Kreativno soočanje z naravo je okrepilo čustveno povezanost mladih ljudi z lastnim okoljem.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Trajno zavedanje o občutljivem okolju lahko nastane, če teoretično znanje združujemo z umetniškim doživljanjem narave, pokrajine in biotske raznovrstnosti. V ta namen sta potrebni predanost in velika zavzetost učiteljev, ki sodelujejo pri projektu. Številni mladi so se zato lahko posvetili umetniškemu ustvarjanju na visoki ravni.

Mednarodna izmenjava v okviru projekta dynAlp-nature je okrepila regijo in njena prizadevanja ter prinesla nove ideje.

Rita Bressa
Comunità Montana del Friuli Occidentale/I
0039 427 76 038
info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it