Mokrišča so v mnogih pogledih pomemben ključni element varstva narave, saj s tem, ko filtrirajo podtalnico, prispevajo k dobri kakovosti vode; ker lahko zadržujejo vodo, obenem tudi varujejo pred visokimi vodami; prav tako vežejo CO2, zato prispevajo k varstvu podnebja. Mokrišča pa so tudi življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Občine, ki sodelujejo v projektu, opozarjajo na posebne izzive, katerim so izpostavljena mokrišča na gorskih območjih, domače prebivalce in obiskovalce seznanjajo z lepotami in načinom delovanja mokrišč, lok in mokrotnih travnikov ter se zavzemajo za varstvo biotske raznovrstnosti.