Obrečna pokrajina je danes dostopna za obiskovalce in ustvarja nov življenjski prostor za živali in rastline

Kaj smo dosegli s projektom?

V okviru projekta je vnovič zaživela naravoslovna učna pot Gor, ki pelje od Budoie do Polceniga. Na poti, ki je bila dlje časa zaprta zaradi čistilne naprave, se lahko obiskovalci seznanijo z rastlinskim in živalskim svetom, ki je značilen za to območje. Predvideni so nadaljnji ukrepi, katerih namen je izboljšati kakovost vode in ustvariti neokrnjen življenjski prostor za različne vrste, med drugim tudi za primorskega koščaka.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Izvajajo se različne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k večji ozaveščenosti prebivalcev Budoie o ekološki vrednosti domače obrečne pokrajine. Domačini se morajo začeti zavedati pomena naravnega prostora, saj ga bodo lahko le tako ohraniti za prihodnje rodove in zagotovili pazljivo ravnanje z njim. Temu so namenjene različne prireditve, terenski ogledi pod vodstvom botanika in številne informativne brošure o flori in favni. Za vse, ki obrečne pokrajine niso obiskali že dlje časa, je to lahko priložnost, da jo odkrijejo na novo.

Gianpaolo Gava
Budoia/I
0039 4 34 67 19 32
ufficio.tecnico@com-budoia.regione.fvg.it