Študija zagotavlja podlago za izvajanje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja

Kaj smo dosegli s projektom?

Najpomembnejši dosežek projekta in obenem izhodišče za varstvo mokrišč je celovit kartografski popis vseh planin na območju občine, in mokrišč na planinah. Poleg tega popis vsebuje informacije o rastlinstvu in dosedanjem gospodarjenju ter tipologijo mokrišč.

Mokrišča so edini vodni vir za živino, ki se pase na planinah, in s tem bistvenega pomena za planšarsko gospodarstvo. Da bi zagotovili trajnostno ravnanje s temi območji, so bila za kmete izdelana ustrezna navodila, kako naj delujejo. Pri tem je bilo upoštevano načelo, da se gospodarjenja dodatno ne sme oteževati in da se, če je le možno, ne sme postavljati ovir, saj tudi planšarsko gospodarstvo veliko prispeva k ohranjanju pokrajine in ustvarjanju regionalne dodane vrednosti.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Bistvenega pomen za uspeh projekta je, da je občinska uprava projektu naklonjena, ga podpira in se zaveda velike ekološke vrednosti mokrišč. Zlasti pri tako kompleksni temi in hkratnem obstoju nasprotujočih si interesov turizma, kmetijstva in naravovarstva, kot je bilo v primeru tega projekta, so lahko dodatni kritični glasovi kaj hitro razlog za neuspeh projekta.

Obenem je zelo koristno ustvariti konstruktivno vzdužje, nadgraditi znanje in podlage za argumentiranje, upoštevati potrebe različnih deležnikov in si prizadevati za skupne rešitve. Če bo ena od skupin delovala na lastno pest, so možnosti za uspeh majhne.

Izrednega pomena je bilo delo prostovoljcev, ki so dali na razpolago svoj čas in svoje strokovno znanje. Brez njih in ob omejenih finančnih sredstvih projekta ne bi bilo mogoče uresničiti v takem obsegu.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren

Najtežje je bilo spodbuditi razumevanje planšarjev za kritične vidike kmetijske dejavnosti in jih prepričati, da je za učinkovito varstvo mokrišč možen tudi drugačen način gospodarjenja, ki pa ne zahteva dodatnega časa in denarja.

Lucio Vaira
Ostana/I
0039 3 49 67 64 865
lucio.vaira@hotmail.it