Rdeča nit trajnostnega razvoja Krumbacha so mokrišča.

Kaj smo dosegli s projektom? 

Uspešna dolgoletna prizadevanja občine za ohranitev mokrišč na njenem ozemlju je še za dve leti finančno podprl projekt dynAlp-nature . Najpomembnejši rezultat projekta je, da obiskovalci mokrišč ta območja občutijo kot edinstven prostor oddiha in miru.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Pogoj za uspeh projekta je neokrnjen mokriščni ekosistem in ljudje z razumevanjem in posluhom za naravo in okolje. 

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Previdnost je nujna, ko se potrebe množičnega turizma začnejo bolj upoštevati kot potrebe narave in lokalnega prebivalstva. Ključne vloge ne smejo imeti le ekonomski argumenti, saj se lahko zgodi, da bo zaradi tega zelo hitro prišlo do uničenja tega naravnega zaklada.

Klaus Riedl
Krumbach/A
0043 5513 8448
riedl.klaus@gmx.at