Les Belleville zagotavlja trajnostno rabo raznolikih mokrišč.

Kaj smo dosegli s projektom? 

Občina je v okviru projekta kupila del mokrišča Catagne v velikosti 5.800 m². To je omogočilo nadziranje trajnostne rabe in ohranjanje območja in njegovih dragocenih funkcij, kot sta denimo varstvo pred visokimi vodami ali kopičenje CO2. Občina je v ta namen sklenila zakupne pogodbe z lokalnimi kmeti, ti pa so se tako zavezali k trajnostnemu gospodarjenju z mokriščnimi zemljišči.

Projekt je poleg tega okrepil ozaveščenost ljudi o posebnostih mokrišč, kot so številne vlagoljubne rastlinske in živalske vrste. Z naravnim bogastvom občine se v okviru programov usposabljanja lahko seznanijo tudi gorski vodniki in pedagoški delavci.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Za pripravo zakupnih pogodb je treba zadolžiti strokovnjaka, ki skrbi za natančno izdelavo. Pravila in pogoje zakupa je treba opredeliti čim bolj podrobno. Podlaga za zakup je evidenca o projektnih območjih oz. zemljiščih na podlagi podatkovne baze GIS.

Za oceno negovalnih ukrepov in analizo stanja mokrišč je zelo koristno, če so kriteriji jasno opredeljeni že v začetni fazi projekta. Redno obiskovanje planin in tesen stik s kmetovalci sta nujna za dobro sodelovanje.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Če so zaščitni ukrepi ohranjanja kmetom vsiljeni, lahko to sproži njihov odpor do sodelovanja v projektu, zato je priporočljivo, da se z njimi najprej dogovorimo in se seznanimo z njihovim načinom delovanja v praksi, nato pa se odločimo za skupno oblikovanje trajnostnih postopkov.

Maéva Normand-Second
Landwirtschaft und Naturräume, Chambéry métropole/F
0033 4 78 26 61 12
maeva.normand-second@chambery-metropole.fr