Raba gorskih območij je stoletja oblikovala našo pokrajino in marsikje ustvarila zelo raznoliko naravno okolje. Na prostih zemljiščih, ki so rezultat tradicionalnih oblik gospodarjenja s pašniki in travišči, se je razvila izredna biotska raznovrstnost.

Če bo prišlo do opuščanja tradicionalne rabe, se bodo habitati, ki imajo danes visoko naravovarstveno vrednost, zarasli, na njih bodo prevladala grmišča in drevje, kar bo ogrozilo raznovrstnost.

Sonaravno kmetijstvo se bo v domači regiji vnovič uveljavilo s trženjem lokalnih proizvodov, kar je tudi cilj projekta. Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo.