Massello oživlja domače kmetijstvo

Kaj smo dosegli s projektom?

V okviru projekta je bila vzpostavljena lokalna trženjska in proizvodna skupnost. Oglaševanje in prodaja domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov potekata ob uporabi enotnega logotipa in enotne grafične podobe.

V okviru projekta so pod naslovom Natura in tavola v šestih večerih vnovič oživeli stari recepti in rastlinske sorte. Lokalna restavracija je prevzela kulinarično oblikovanje večerov in v ta namen neposredno pri kmetih nabavila doma pridelano zelenjavo, sire in sadeže. Ob tem so udeleženci na novo odkrivali tudi užitne divje rastoče rastline, kot so različne samonikle začimbne in zdravilne rastline ter grmovnice – primer za to so različne vrste divje mete in žajblja, ki vsebujejo dragocene sestavine.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

V regiji, kjer je kmetijska proizvodnja zaradi omejenega obsega pregledna dejavnost, je mogoče hitro doseči visoko raven inovativnosti in prepoznavnosti. Poleg tega je Massello imel na razpolago znanstveno-tehnično podporo, ki temelji na dolgoročnem sodelovanju. Šola Malca Arnaldi je namreč pri projektu sodelovala s svojimi izkušnjami pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Pripravljenost lokalne restavracije, da v projektu aktivno sodeluje, in udeležba večjega števila mikropodjetnikov pa sta omogočila hitro in nebirokratsko izvajanje.

Antonio Chiadò Fiorio Tin
Massello/I
0039 3 39 72 45 45 0
info@antoniochiado.it