Ardesio krepi zavest o vrednosti tradicionalne pokrajine, gospodarjenja in kulture

Kaj smo dosegli s projektom? 

S pomočjo prebivalcev je nastal zemljevid, ki prikazuje zbrano znanje o starodavnih tradicijah, ohranjenih starih receptih in pomembnih krajih. Zemljevid je nekakšno ogledalo skupnosti, ki živi v dolini, in ponazarja povezanost med pokrajino ter ljudmi, ki živijo v njej, in njihovo kulturo. Izdelava zemljevida je bila za prebivalce doline priložnost, da poskušajo odgovoriti na vprašanja glede lastne identitete, npr. ali resnično poznajo lastno domovino, ali skrbno ravnajo s pokrajino in naravo, ali je okolje, v katerem živijo, pristno ali pa le prodajajo folkloristične portrete turistom?

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Zelo dobro je, da sodeluje pri projektu skupina motiviranih posameznikov, ki čutijo ljubezen do gorske pokrajine in ki so pripravljeni svojo nalogo opravljati daljše obdobje. Občutek za posebnosti kulture, družbe in pokrajine je prav tako pomemben, kot je pomembno zanimanje za nove metode ter želja po prenosu znanja o teh metodah in njihovem vrednotenju.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Projekt je trajal nekaj let, to pa je bilo za mnoge predolgo obdobje, da bi lahko pri projektu stalno sodelovali. Prebivalci so deloma imeli težave z izpolnjevanjem podrobnega vprašalnika, pa tudi vrednotenje rezultatov in njihova obdelava sta zahtevala veliko potrpljenja in kar nekaj tehničnega znanja.

Donato Guerini
Ardesio/I
donato.guerini@gmail.com