Ohranjanje, renaturacija in povečanje vrednosti mokrišč

Projekti / dynAlp-nature / Ohranjanje, renaturacija in povečanje vrednosti mokrišč
Ohranjanje, renaturacija in povečanje vrednosti mokrišč
Slika prikazuje zaporo kanala za odvodnjavanje. © Les Belleville/F

Cilj projekta

Šest regij članic Omrežja občin Povezanost v Alpah se je zato odločilo, da bo na svojem območju ohranilo oz. ponovno vzpostavilo mokrišča.

Trajanje projekta: 2014 - 2015 (zaključen)
Partnerji: 6 Občin v Alpah
Financiranje: € 41.040 (+ sofinanciranje dynAlp-nature: € 41.000)
Tematski sklopi: varstvo narave in urejanje krajine
Financerji: Lihtenštajnski sklad Pancivis + sofinanciranje
Člani: Budoia/I, Krumbach/A, Les Belleville/F, Ostana/I, Comunità di Primiero/I

Mokrišča so v mnogih pogledih pomemben ključni element varstva narave, saj s tem, ko filtrirajo podtalnico, prispevajo k dobri kakovosti vode; ker lahko zadržujejo vodo, obenem tudi varujejo pred visokimi vodami; prav tako vežejo CO2, zato prispevajo k varstvu podnebja. Mokrišča pa so tudi življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Občine, ki sodelujejo v projektu, opozarjajo na posebne izzive, katerim so izpostavljena mokrišča na gorskih območjih, domače prebivalce in obiskovalce seznanjajo z lepotami in načinom delovanja mokrišč, lok in mokrotnih travnikov ter se zavzemajo za varstvo biotske raznovrstnosti.

Aktivnosti

© Krumbach/A
 

Tema s profilom.

Rdeča nit trajnostnega razvoja Krumbacha so mokrišča.

 

Domovanje primorskega koščaka.

Obrečna pokrajina je danes dostopna za obiskovalce in ustvarja nov življenjski prostor za živali in rastline

© Budoia/I
 

Nesluteni zakladi.

Regija raziskuje vrednost domačih mokrišč

Primiero/I © Foto Archivio Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino - Ph Turra C
© Ostana/I
 

Mokrišča pod drobnogledom.

Študija zagotavlja podlago za izvajanje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja

© Les Belleville/F
 

Vodni filtri, varstveniki podnebja in raj za biotsko raznovrstnost.

Les Belleville zagotavlja trajnostno rabo raznolikih mokrišč.

 

Dragoceni in vrstno pestri biotopi

Odgovornost javnosti za mokrišča

© Pristojna za področje kmetijstva in naravnega okolja, Chambéry métropole