Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo

Projekti / dynAlp-nature / Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo
Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo
© Usseaux/I

Cilj projekta

Občine, ki sodelujejo v tem projektu, želijo zavarovati pokrajino in biotsko raznovrstnost s spodbujanjem trajnostne rabe obdelovalnih in pašnih zemljišč, zagotoviti podporo okoljsko ozaveščenim kmetom, pri potrošnikih pa izboljšati prepoznavnost domačih ekoloških živil.

Trajanje projekta: 2014 - 2015 (zaključen)
Partnerji: 6 Občin v Alpah
Financiranje: € 41.000 (+ sofinanciranje dynAlp-nature: € 41.000)
Tematski sklopi: kmetijstvo in prehrana
Financerji: Lihtenštajnski sklad Pancivis + sofinanciranje
Člani: Fenestrelle/I, Ardesio/I, Massello/I, Usseaux/I, Nationalpark Region OÖ. Kalkalpen/A

Raba gorskih območij je stoletja oblikovala našo pokrajino in marsikje ustvarila zelo raznoliko naravno okolje. Na prostih zemljiščih, ki so rezultat tradicionalnih oblik gospodarjenja s pašniki in travišči, se je razvila izredna biotska raznovrstnost.

Če bo prišlo do opuščanja tradicionalne rabe, se bodo habitati, ki imajo danes visoko naravovarstveno vrednost, zarasli, na njih bodo prevladala grmišča in drevje, kar bo ogrozilo raznovrstnost.

Sonaravno kmetijstvo se bo v domači regiji vnovič uveljavilo s trženjem lokalnih proizvodov, kar je tudi cilj projekta. Pokrajina in biotska raznovrstnost na mizo.

Aktivnosti

Narava na mizi © Massello
 

Narava na mizi

Massello oživlja domače kmetijstvo

 

Razcvet lokalno pridelane hrane.

Ekološka pridelava ajde spodbuja razpravo o regionalnem kmetijstvu

© Fenestrelle/I
 

Znanje generacij na zemljevidu.

Ardesio krepi zavest o vrednosti tradicionalne pokrajine, gospodarjenja in kulture

© Ardesio/I
© Chambéry métropole/F
 

Domače najbolj tekne!

Chambéry métropole podpira ponudbo živil iz domače regije in jo neposredno trži

Nationalpark OÖ. Kalkalpen Region/A
 

Vrednote, ki združujejo, in skupna identiteta.

Regija Narodni park Apneniške Alpe vodi razpravo o osnovah trženja