Projekt DYNALP je občinam ponudil možnost, da mobilizirajo in profesionalizirajo obstoječe lokalno znanje o doseganju trajnostnega razvoja v podeželskem prostoru. Petdeset v prihodnost usmerjenih projektov je bilo osredotočenih na štiri protokole Alpske konvencije: turizem, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo in urejanje prostora