DYNALP²

Projekti / DYNALP²
DYNALP²
Sibratsgfäll/A © Peter Hagspiel

Cilj projekta

Trajnost v šestih tematskih sklopih.

Trajanje projekta: 2006 - 2009 (zaključen)
Partnerji: 42 občin v Alpah
Financiranje: € 1.275.000 MAVA Stiftung/CH + sofinanciranje
Tematski sklopi: kakovost bivanja v alpskem prostoru
Financerji: MAVA Stiftung/CH + sofinanciranje

V okviru projekta DYNALP2 se je skupaj 42 članskih občin intenzivno posvečalo temam kot so regionalna dodana vrednost, socialne kompetence, mobilnost, nove oblike odločanja in nadaljnji razvoj politik in instrumentov.