V okviru projekta DYNALP2 se je skupaj 42 članskih občin intenzivno posvečalo temam kot so regionalna dodana vrednost, socialne kompetence, mobilnost, nove oblike odločanja in nadaljnji razvoj politik in instrumentov.