Naravni alpski zdravilni viri kot potencial za trajnostni alpski zdravstveni turizem so bili v središču pozornosti projekta HEALPS2 programa INTERREG Alpine Space.

V zadnjih treh letih je projekt ustvaril obsežno bazo znanja o naravnih alpskih zdravilnih virih in njihovem potencialu za na dokazih temelječ zdravstveni turizem.

Znanstvena obravnava in predstavitev rezultatov projekta sta na voljo v publikaciji „Digital and Strategic Innovation for Alpine Health Tourism“ avtorjev Daniele Spoladore & Elena Pessot. Teme publikacije so na dokazih temelječe zdravstvene ponudbe, digitalno podprto strateško načrtovanje in inovacijske prakse za destinacije zdravstvenega turizma.

Upravljavci destinacij, ki želijo analizirati in optimizirati potencial destinacij za zdravstveni turizem, imajo neposreden dostop do orodja za razvoj scenarijev, ki je bilo razvito v okviru projekta HEALPS2 https://healing-alps.eu/scenario_tool/#beta_program

Poleg znanstvene priprave in spletnega orodja za analizo zdravstvenega turističnega potenciala destinacije je v brošuri "Naravni zdravstveni viri v Alpah" na voljo tudi praktično usmerjen uvod.

Download:

NATÜRLICHE GESUNDHEITS- RESSOURCEN IN DEN ALPEN RISORSE NATURALI ALPINE PER LA SALUTE * * * ALPSKI NARAVNI ZDRAVSTVENI VIRI * * * RESSOURCES NATURELLES ALPINES EN MATIÈRE DE SANTÉ * * * ALPINE NATURAL HEALTH RESOURCES * * *