Projekt "Klima.Fit" ob koncu projekta zagotavlja zbirko orodij za procese trajnostnega razvoja na ravni občine. Zbirka vsebuje orodje za ocenjevanje in načrtovanje - " Local Development Compass " - ter zasnovo procesa in informacije o vseh občinskih področjih delovanja.

Oglejte si članek