Oblikovanje prihodnosti Alp

Projekti / Oblikovanje prihodnosti Alp
Oblikovanje prihodnosti Alp
© Biosphäre Entlebuch/CH

Cilj projekta

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Trajanje projekta: 2014 - 2016 (zaključen)
Partnerji: Vse nemške alpske občine
Financiranje: € 86.710,00 Bavarskih državnega ministrstva za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov + sofinanciranje
Tematski sklopi: kakovost bivanja v alpskem prostoru
Financerji: Bavarskih državnega ministrstva za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov + sofinanciranje

Posledice demografskega preobrata postajajo vedno bolj opazne v podeželskih območjih alpskega prostora. Kljub temu si prebivalci želijo sodobni in kakovostni življenjski prostor in zaradi tega na občine naslavljajo določene zahteve. V okviru projekta Oblikujemo prihodnost Alp je bila v letu 2014 sprožena razprava na ravni županov in predstavnikov občin, s ciljem izdelati skupne predloge rešitev, ki naj bi pripomogle k ohranjanju uravnoteženih družbenih struktur in k trajnostnemu razvoju občin.