PlurAlps

Projekti / PlurAlps
PlurAlps
Festival kultur: Rankweil/A © Ingrid Ionian

Cilj projekta

Razvijanje kulture dobrodošlice za več privlačnosti in socialne kohezije v podeželskem prostoru.

Trajanje projekta: 2016 - 2019 (zaključen)
Partnerji: Regional Development Vorarlberg, CIPRA International Lab GmbH, Regional Development Agency Upper Styria East GmbH, Community Network Alliance in the Alps, European Academy of Bozen, Piemont Region, Franco Demarchi Foundation, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Auvergne Rhone-Alps Region, Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Financiranje: € 2,7 Mio.: 85%: Evropski sklad za regionalni razvoj: Interreg Program Območje Alp, 15%: Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU)
Tematski sklopi: demografske spremembe , integracija
Financerji: Sofinanciranje: Evropski sklad za regionalni razvoj: Interreg Program Območje Alp, Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU)
Člani: Budoia/I, Kamnik/SL, Gaschurn/A, Aschau im Chiemgau/D, Les Belleville/F, Übersee/D, Eisenkappel-Vellach/A

Alpski prostor bo v prihodnjih letih soočen z dvojnim izzivom, in sicer s staranjem prebivalstva na eni in novimi migracijskimi modeli na drugi strani. Hkrati ti izzivi prinašajo možnosti na socialne inovacije na podlagi raznolikosti in zavestno izbranega pluralizma. Predvsem podeželske regije in gorska področja potrebujejo nove pristope, da bi lahko razvile in učinkovito uveljavile novo kulturo dobrodošlice. Cilj projekta PlurAlps je pomagati občinam, majhnim in srednje velikim podjetjem in civilni družbi pri razvoju nove kulture dobrodošlice in na ta način okrepiti privlačnost in socialno kohezijo na podeželju.

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" v okviru tega projekta vzpostavlja sodelovanje z 10 pilotskimi občinami v 7 alpskih državah in si na ta način prizadeva razviti orodje oz. instrument za srednje in dolgoročno socialno načrtovanje v občinah.

https://www.youtube.com/watch?v=L-0EFBhwKYg

Instrument socialnega načrtovanja je sestavljen iz dveh delov.

  1. Na voljo je katalog vprašanj, ki pokriva različna področja delovanja (npr. lokalno oskrbo, mobilnost, stanovanjski prostor, nego, varstvo otrok, ...) in je zasnovan kot uporabniku prijazno spletno orodje. Poleg statističnih podatkov se vanj vnašajo storitve in ponudba, ki so na voljo v posamezni občini. Poudarek je na osrednjem vprašanju:
  • Kakšna kakovost bivanja je na voljo lokalnemu prebivalstvu na eni ter priseljenkam in priseljencem na drugi strani? Kako lahko to kakovost še izboljšamo?
  • Katera ponudba v okviru občine podpira hitro integracijo vseh oblik priseljevanja, od migracij v okviru skupnega notranjega trga, do begunskih migracij?
  1. Navodilo služi kot podpora pri izvedbi celotnega procesa. Nato sledi opis priprave in izvedbe same delavnice. Le-ta vsebuje predloge za oblikovanje projektne skupine ter navodilo za izdelavo akcijskega načrta in izvedbo samoevalvacije. Akcijski načrt naj bi vseboval ukrepe za izboljšanje, dopolnitev in razširitev obstoječe ponudbe in storitev.

Uvodna prireditev v Dornbirn/A

PlurAlps Konferenca 2018

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).