Serija podkastov v okviru projekta speciAlps z naslovom Upravljati turistične tokove, ohraniti doživljanje narave in spletinar se problematike usmerjanja turističnih tokov lotevata s poglobljeno obravnavo, pri tem pa naslavljata širšo javnost.

Podkast speciAlps se navezuje na projekta speciAlps 1 in speciAlps 2, ki sta potekala pod vodstvom CIPRE International in Omrežja občin Povezanost v Alpah, in ima dve težišči: na eni strani se osredotoča na zagotavljanje informacij o različnih temah, povezanih s problematiko usmerjanja turističnih tokov, odločevalcem in zainteresiranim osebam iz alpskega prostora, po drugi pa želi prispevati k mreženju in izmenjavi znanja prek regionalnih, nacionalnih, kulturnih in jezikovnih meja. Projekt bodo dopolnili spletinar o konceptu nudginga na področju usmerjanja turističnih tokov, ki bo 21. septembra 2023, in komunikacijski ukrepi. Štirim epizodam podkasta (v angleščini in še enem od alpskih jezikov) bo mogoče prisluhniti spomladi, poleti, jeseni in pozimi v letih 2023 in 2024.

Dialoške in ciljne skupine:

 • skrbniki za področje usmerjanja turističnih tokov
 • odločevalci v politiki, turizmu, regionalnem razvoju in varstvu narave ter vsi, ki jih zanima trajnostni turizem

Projektne aktivnosti:

 • 4 podkasti o naslednjih temah:
  • Zadnji kilometer – avgust 2023 (en, drugi jezik bo določen naknadno)
  • koncept nagovarjanja (angl. nudging) in usmerjanje turističnih tokov – november 2023 (en, drugi jezik bo določen naknadno),
  • spletinar o konceptu nagovarjanja (angl. nudging) na področju usmerjanja turističnih tokov, 21. september 2023 (en)
  • spremljajoči komunikacijski ukrepi
 • umetna inteligenca kot pomoč pri usmerjanju turističnih tokov – maj 2023 (en, sl)
 • omejitve nosilne zmogljivosti naravnih pokrajin in njihova uporaba – januar 2024 (en, drugi jezik bo določen naknadno)

Kontaktni osebi:

Kathrin Holstein (kathrin.holstein@alpenallianz.org)