Start-Alp

Projekti / Start-Alp
Start-Alp

Cilj projekta

Nov način dela v podeželskih občinah. Uporaba novih tehnologij kot razvojnega motorja.

Trajanje projekta: 2020 – 2021
Partnerji: 4 pilotne občine v bavarski alpski regiji
Financiranje: Skupno financiranje projektov AidA: 51.215,00 EUR
Tematski sklopi: podnebne spremembe in energija , participacija državljanov in mladih , demografske spremembe
Financerji: Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov

Digitalizacija spreminja način delovanja vseh nas – kako delamo, kako komuniciramo, kako preživljamo svoj vsakdan. Občine, ki to družbeno spremembo doživljajo kot izziv, pa opažajo, da uveljavljene metode in pristopi ne delujejo več. Ker želijo biti privlačne za prebivalstvo in podjetja, potrebujejo digitalne rešitve na področju turizma, mobilnosti in komunikacije.

Nove tehnologije je treba razumeti kot priložnost in so lahko razvojni motor za večjo kakovost življenja, nove oblike dela in s tem za boljšo konkurenčnost.

Prihod novih, trajnostnih oblik poslovanja, kot so npr. zagonska podjetja, predvsem mladim izobražencem ponuja priložnost, da se vrnejo v domačo občino in se zaposlijo v kraju bivanja. Čas, ki bi ga sicer porabili za vožnjo na delo, lahko preživijo kot prosti čas ali pa ga namenijo prostovoljnemu delu, ki koristi širši javnosti in spodbuja kohezijo v skupnosti.

Občine oz. lokalne skupnosti, ki podpirajo ustanavljanje podjetij, vlagajo v svojo privlačnost za mlajše generacije, s tem po eni strani preprečujejo njihovo izseljevanj, po drugi pa spodbujajo priseljevanje mladih / družin.

Podpiranje zagonskih podjetij pomeni tudi prehod na zeleno gospodarstvo z nižjimi emisijami. Za nove oblike poslovanja pogosto zadostujeta osebni računalnik in internetna povezava. Zahtevajo malo prostora, manj so izpostavljene prometu, umazaniji ali hrupu in imajo razmeroma nizek ogljični odtis.

Toda kako lahko občine dejansko podprejo ustanavljanje zagonskih podjetij? Katere zahteve so bistvene in morajo biti nujno izpolnjene za mlade ustanovitelje in kako začeti medsebojno izmenjavo? Kako se lahko občine usposobijo za generacijo »digital natives« ki iščejo privlačne načine življenja in dela v alpski regiji?

Cilj projekta Start-Alp je ponuditi odgovoriti na vsa  ta vprašanja, saj obvladovanje digitalizacije pomeni tudi mrežno razmišljanje, partnersko delo ter spoznavanje in izvajanje prenosljivih modelov.

Projekt Start-Alp traja od oktobra 2020 do decembra 2021, financira pa ga Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov.