Cilj projekta

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo.

Trajanje projekta 2017 - 2020
Partnerji CIPRA International
Financiranje € 215.155

Cilj projekta

Razvijanje kulture dobrodošlice za več privlačnosti in socialne kohezije v podeželskem prostoru.

Trajanje projekta 2016 - 2019
Partnerji 10 partnerji iz alpskih držav
Financiranje € 2,7 Mio.: 85%: Evropski sklad za regionalni razvoj: Interreg Program Območje Alp, 15%: Zvezno ministrstvo za okolje, ohranjanje in gradbenimi reaktor varnost narave (BMUB)

Cilj projekta

Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin ..

Trajanje projekta 2015 - 2016
Partnerji Vsi nemški alpskih občin
Financiranje € 140.810,00

Cilj projekta

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Trajanje projekta 2014 - 2016 (zaključen)
Partnerji Vsi nemški alpskih občin
Financiranje € 86.710 Bavarskih državnega ministrstva za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov + sofinanciranje

Cilj projekta

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti.

Trajanje projekta 2013 - 2016 (zaključen)
Partnerji 24 občine v Alpah
Financiranje € 410.214,00 + € 611.079,00 sofinanciranje

Cilj projekta

Stavbe za prihodnost

Trajanje projekta 2013 - 2015 (zaključen)
Partnerji 7 organizacij
Financiranje € 1.683.715 (Povezanost v Alpah: € 94.068)

Cilj projekta

V okviru programa dynAlp-climate si je dvajset občin in regij prizadevalo za uresničitev konkretnih aktivnosti na področju varstva okolja.

Trajanje projekta 2011 - 2013 (zaključen)
Partnerji 19 občin v Alpah
Financiranje € 671 002,50 MAVA Stiftung/CH + € 482 265,50 sofinanciranje

Cilj projekta

Trajnost v šestih tematskih sklopih.

Trajanje projekta 2006 - 2009 (zaključen)
Partnerji 42 občin v Alpah
Financiranje € 1.275.000 MAVA Stiftung/CH + sofinanciranje

Cilj projekta

Vrednotenje narave in krajine za portrebe trženja in turizma na alpskem podeželju

Trajanje projekta 2003 - 2006 (zaključen)
Partnerji 52 alpskih občin in regij
Financiranje € 2.160.000