Testimonials

Slika Valentin Zabavnik | Predsednik sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice/SL
Omrežje Alpskih občin (projekti dynAlp natura) nas je podprlo v naši nameri po ohranjanju in spodbujanju gojenja starih, avtohtonih vrst sadja in ohranjanju travniških sadovnjakov. Trenutno urejamo nasad starih sadnih sort.
Slika Octet Stream Arnold Hirschbühl | Občina Krumbach/A
S seboj sem odnesel dragocene impulze, ki sem jih v svoji občini uspešno integriral v svoje delo in projekte, v katerih sodeluje lokalno prebivalstvo.
Slika Werner Frick | Občina Schaan/FL
Glede prihodnosti Alp si želim, da nam bo uspelo »naše Alpe« tudi za naše potomce ohraniti vsaj take kot so danes oz. »še bolj naravne«.
Slika Claudia Robinigg | Občina Mauren/FL
Omrežje nudi edinstveno priložnost,kjer vam strokovnjaki posredujejo informacije in vas spremljajo pri vašem delu. Izmenjava z drugimi članicami je velika dodana vrednost in hkrati motivacija za delo v lastni občini.
Slika C header Thomas Buchli | Občina Safiental/CH
Gorske občine velikokrat tarejo podobni problemi. Zato se zdi medsebojna izmenjava o možnih rešitvah še kako smiselna. Potrebno platformo za izmenjavo nudi omrežje občin!
Slika C header Sabine Wermelinger | Občina Flühli-Sörenberg/CH
Povezanost občin nam zagotavlja kontakte in informacije za trajnostni razvoj občin.
Slika D source code Thomas Kamm | Občina Siegsdorf/D
Na podlagi primerov dobrih praks drugih občin lhko ugotovimo, katera rešitev bi bila najbolj primerna v svoji občini. Prav zaradi tega se mi zdi tako zelo pomembno, da v omrežju sodeluje in o svojih izkušnjah poroča čim večje število občin.
Slika D source code Peter Solnar | Občina Aschau/D
Začeti in realizirani projekti porajajo ideje, ki bi jih lahko uresničili v svoji domači občini in vlivajo pogum za prvi korak na poti k zastavljenemu cilju.
Slika D source code Fritz Irlacher | Občina Schleching/D
Številni mednarodni dogodki, poleg vsakoletne strokovne konference, ponujajo možnost za plodno izmenjavo idej in kontaktov.
Slika Donato Guerini | Občina Ardesio/I
Najbolj mi je pomagalo spoznanje, da so problemi v moji občini vsekakor primerljivi s tistimi v drugih gorskih občinah, tudi takimi v drugih državah. Postalo mi je jasno, da so si alpske občine, v številnih pogledih, bolj ali manj „enake“.
Slika Giacomo Lombardo | Občina Ostana/I
V konfrontaciji z drugimi se lahko veliko naučimo.
Slika Franja Krevzl | Občina Kranjska Gora/SL
Okoljska pismenost v gozdni pedagogiki nas z globalnimi cilji usmerja k razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega ravnanja do žive narave. Gozd kot naravna dediščina naj bi bil v sožitju s človekom. Sprehod skozi gozd je več, kot le sprehod. Gozd je VREDNOTA! Svet vrednot nam vzbudi veselje, zadovoljstvo. Ljudje svoje vrednote varujejo. Tudi mi jih varujemo!
Slika Natalija Györek | Inštitut za gozdno pedagogiko, SL
S projektom „Povabilo v gozd“ se je začelo dolgo, razburljivo potovanje v prostor narave. Zgradili smo platformo inovativne gozdne pedagogike, ki se danes ob vedno novih ustvarjalnih idejah uspešno širi po celotni Sloveniji.
Slika Troff document Dietmar Bechter | Občina Sibratsgfäll/A
Pri Omrežju občin me navdušuje medsebojna podpora in enakovredna obravnava članic omrežja. To sem doživel pri izvedbi mladinskega projekta v moji občini, na katerega sem zelo ponosen.
Slika C header Jon P. Janett | Občina Tschlin/CH
Rad sodelujem v omrežju, ker mi je všeč medsebojna izmenjava in ker na ta način izvem za nove projekte in ideje, ki so lahko koristni tudi zame.
Slika D source code Rolf Eberhardt | Naturpark Nagelfluhkette/A+D
Omrežje občin je zelo koristno predvsem zato, ker občine v procesu medsebojne izmenjave izkušenj dojamejo, da s svojimi temami in problemi niso same. Pomaga jim, če vedo, da se s podobnimi temami ukvarjajo tudi drugi.
Slika Felix Fössleitner | Nationalpark Region Kalkalpen/A
Mene osebno navdušuje izmenjava med občinami in regijami in to, da se vsi učimo drug od drugega.
Slika D source code Artur Schultz | Občina Übersee/D
Moja motivacija za sodelovanje v omrežju je občutek skupnosti in možnost sodelovanja v strokovnih razpravah. Navdušuje me raznolikost dogodkov, tako tistih ki se posvečajo nekaterim ključnim temam, kot drugih, ki se ukvarjajo s trajnostjo.
Slika D source code Wolfgang Wimmer | Ökomodell Achental/D
Čezmejna izmenjava širi lastno obzorje in pogled na lastne probleme osvetli z različnimi predlogi možnih rešitev.
Slika Rita Bressa | Comunità Montana del Friuli Occidentale/I
Razvijati skupne projekte, preko meja in ne glede na morebitne ovire. Širiti znanje o Alpah in njihovem ekosistemu, ob upoštevanju biotske raznovrstnosti. Gledano v celoti je to čudovita izkušnja, ki pa je možna le na podlagi sodelovanja v okviru omrežja Povezanost v Alpah.
Slika Simona Vrevc | Občina Tacen/SL
Ko pomislim na seminarje omrežja Povezanost v Alpah, vidim posameznike, ki izkazujejo interes, ki se med seboj izmenjujejo in se učijo drug od drugega. In to vse v najmanj štirih jezikih. Navdihujoče in avtentično.
Slika Alba Meirone | Občina Fenestrelle/I
Članstvo v omrežju Povezanost v Alpah občini Fenestrelle ponuja možnost sodelovanja pri projektih in pobudah, še zlasti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajine, z drugimi področji.
Slika Tina Brlogar | Občina Kranjska Gora/SL
Omrežje občin pomeni zame spoznavanje novih ljudi, krajev in njihovih navad. Tako pridobljene izkušnje in znanja so neprecenljiva predvsem z vidika zavedanja lastne identitete.
Slika Claire Simon | Alpsko mesto leta/F
V omrežju Občin vidimo pomembnega partnerja za skupno oblikovanje prihodnosti Alp, ki mora biti primerna tudi za naše vnuke. Skupaj smo že veliko dosegli.
Slika Octet Stream Isabella Moosbrugger | Občina Bezau/A
Zame je bila strokovna konferenca v Franciji nova in zanimiva izkušnja. Tam sem spoznala prijazne ljudi, ki se zavzemajo za svoje občine, naravo in okolje. Dejstvo, da so obiskali naš vrt ob železnici, je bilo za nas veliko darilo.
Slika C header Franz Gnos | Občina Silenen/CH
Omrežje občin Povezanost v Alpah je sprožilo trajnostni proces v občini Silenen in ga s številnimi dragocenimi impulzi tudi ves čas spremljalo.
Slika Barbara Strajnar | Občina Kamnik/SL
Omrežje občin Povezanost v Alpah nas umešča v širši alpski prostor in nas povezuje s številnimi občinami iz različnih držav. Naša prizadevanja za ohranitev Alp so zaradi teh povezav učinkovitejša, saj se učimo eden od drugega in si izmenjujemo izkušnje.
Slika Octet Stream Ruth Moser | Großes Walsertal/A
Omrežje občin Povezanost v Alpah je zame predstavljalo in še vedno predstavlja zanimivo platformo za spodbujanje medsebojne izmenjave in sodelovanja med tistimi občinami v alpskem prostoru, ki se konkretno zavzemajo za trajnostni razvoj.
Slika D source code Silvia Reppe | Kontaktne točke Alpske konvencije Nemčija
Alpsko konvencijo je možno izvajati in izpolnjevati samo v sodelovanju s prebivalci alpskega prostora. Povezanost občin je zaradi tega njen najpomembnejši partner.
Slika Andreas Pichler | Cipra International/FL
AidA je zame kot pokrajina s številnimi vrtovi – pisane občine, polne motiviranih ljudi, ki s svojimi pobudami žanjejo skupne uspehe in v naslednjem koraku sejejo nov zagon po celotnem alpskem prostoru – za prebivalce Alp in za obsežen program alpske politike. To je zares zelo živa ustanova.