Članstvo v omrežju Povezanost v Alpah občini Fenestrelle ponuja možnost sodelovanja pri projektih in pobudah, še zlasti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajine, z drugimi področji.