Mreženje in skupnost sta danes ključnega pomena za zaščito in razvoj naših regij .... To dolgujemo sebi in predvsem prihodnjim generacijam. Zato podpiramo Povezanost v Alpah in smo vključeni v omrežje alpskih občin.