Sodelovanje v omrežju občin spodbuja nastanek strokovnih virov, skupno upravljanje funkcij in upravnih nalog ter izvajanje projektov, pa tudi didaktičnih, izobraževalnih, okoljskih in kulturnih pobud teritorialnega pomena v okviru iste alpske mreže. " Povezanost v Alpah" pomeni vse to.