Omrežje občin Povezanost v Alpah nas umešča v širši alpski prostor in nas povezuje s številnimi občinami iz različnih držav. Naša prizadevanja za ohranitev Alp so zaradi teh povezav učinkovitejša, saj se učimo eden od drugega in si izmenjujemo izkušnje.