Projektne ideje in čezmejno sodelovanje v okviru omrežja alpskih občin se vedno znova izkažejo za uspešne ter spodbujajo napredek naše skupnosti in okolja.