Zame omrežje alpskih občin pomeni: Alpsko konvencijo približati pomembnim nosilcem na ravni lokalnih skupnosti. S številnimi konferencami, delavnicami in projekti Aida ponuja dostopne priložnosti za izmenjavo idej o Alpski konvenciji in njenemu izvajanju na tako zelo pomembni lokalni ravni. Cenim sodelovanje z Aido in se veselim še veliko skupnih aktivnosti.