Okoljska pismenost v gozdni pedagogiki nas z globalnimi cilji usmerja k razvijanju naklonjenega, spoštljivega in odgovornega ravnanja do žive narave. Gozd kot naravna dediščina naj bi bil v sožitju s človekom. Sprehod skozi gozd je več, kot le sprehod. Gozd je VREDNOTA! Svet vrednot nam vzbudi veselje, zadovoljstvo. Ljudje svoje vrednote varujejo. Tudi mi jih varujemo!