Številni mednarodni dogodki, poleg vsakoletne strokovne konference, ponujajo možnost za plodno izmenjavo idej in kontaktov.