Zaščita naravnih in kulturnih vidikov naših občin se zagotavlja z vrednotenjem raznolikosti in izmenjavo strategij za njihovo ohranjanje. Povezanost v Alpah je način za doseganje načrtovanih ciljev.