Začeti in realizirani projekti porajajo ideje, ki bi jih lahko uresničili v svoji domači občini in vlivajo pogum za prvi korak na poti k zastavljenemu cilju.