Povezanost občin nam zagotavlja kontakte in informacije za trajnostni razvoj občin.