Čezmejna izmenjava širi lastno obzorje in pogled na lastne probleme osvetli z različnimi predlogi možnih rešitev.